historie

8 oktober 1986
Het Wijkontmoetingscentrum wordt officieel geopend in het Katholiek Militair Tehuis ( K.M.T.) Koekoeklaan 32 te Bussum.
De beheerder tehuis is Frans Boon, bijgestaan door zijn vrouw Mieke.
De pioniers zijn dhr. Passenier, dhr. Goudsmid, dhr. R. Holst van Scarabee en mevr. I. Brandsma van het S.W.O.B.
De wijkkrant verschijnt eens per maand en wordt door 40 vrijwilligers rondgebracht in de gehele wijk.
De gastvrouwen ontvangen de bezoekers en er worden al snel andere activiteiten ontplooid:
– het deelnemen aan een Doe-markt
– hulp bieden bij het invullen van belastingformulieren
– protesteren tegen inkrimping van autobusdiensten, etc. etc.
1 juni 1988
Er wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd bestaande uit 5 personen3 september 1988
Biljartlessen worden gestart met als docent de heer E. Bergman.6 oktober 1988
Bridge-ochtenden worden gestart o.l.v. mevrouw Bromberg en de heer v.d.Berg.

11 mei 1989
Het bestuur wordt uitgebreid tot 7 personen

1 mei 1991
Het Centraal Bureau Rijbewijzen komt ook in het Kath. Militair Tehuis de Palmpit.

januari 1992
Heropening van het K.M.T. de Palmpit na een mooie uitbreidingsverbouwing.

juli 1992
Er wordt een nieuwe gebruikersovereenkomst ten behoeve van het W.O.C.
opgesteld.
Inmiddels heet het K.M.T. het Multi Functionele Tehuis

juli 1993
Er circuleert een bericht van mogelijke sluiting van het Multi Functioneel Tehuis

oktober 1993
Patchworkgroep wordt opgestart o.l.v. Mytha Heijst.

mei 1995
Het Multi Functioneel Tehuis sluit zijn deur en het W.O.C. de Palmpit komt op straat te staan.

januari 1996
Het W.O.C, de Palmpit verhuist tijdelijk naar het voormalig bejaardencentrum De Heul.
Alle eigendommen van het W.O.C. gaan in opslag.

februari 1997
Het W.O.C. de Palmpit neemt zijn intrek in het Protestants Militair Tehuis (P.M.T.)
De heer Esselink en zijn vrouw runnen als beheerders het P.M.T.
De biljarts worden tijdelijk ondergebracht in Het Spiegeltje.

29 augustus 1998
De biljarts kunnen weer geplaatst worden. Mevr. de Lange opent officieel het W.O.C. in het P.M.T.

oktober 2002
Het bestuur van het W.O.C. de Palmpit ontvangt de mededeling dat het militair tehuis gaat sluiten.

december 2002
De gemeente Bussum koopt het P.M.T. Het W.O.C. en het C.B.R. blijven in het gebouw.
Het meubilair van het P.M.T. wordt overgenomen.

1 mei 2003
De familie Esselink vertrekt en Tom Hendriks neemt hun taken over.

juni 2004
De plannen voor een nieuw woonzorgcomplex met wijkfunctie worden gerealiseerd.
Er is een commissie ‘voorbereiding De Nieuwe Heul’, het plan ligt bij de Gemeente.

1 februari 2005
Versa Welzijn krijgt een voortrekkersfunctie in de Nieuwe Heul

12 december 2005
Informatieavond in het Trefpunt m.b.t. de Nieuwe Heul.
Er is veel interesse voor de koop- en huurwoningen, voor het Grand Café en het nieuwe wijkcentrum.
De Nieuwe Heul hoopt in september of oktober 2006 haar poorten te openen,dat betekent dat het W.O.C. de Palmpit daar haar domicilie zal vinden.

1 januari 2007
Foute planning: Het C.B.R. huurt van de gemeente alle ruimtes in de Palmpit. Het W.O.C. wordt er voorlopig gedoogd.

1 maart 2007
W.O.C. de Palmpit vertrekt naar De Heul.
Het wordt voorlopig kamperen: geen keuken, geen water onder handbereik, geen telefoon.

30 november 2007
Open huis W.O.C. de Palmpit op nieuwe locatie.

1 januari 2008
Gehele beheercommissie vernieuwd.

4 mei 2008
Herdenkingstocht + bijeenkomst bij het kruis op Bussummerheide in ere hersteld.

4 september 2008
Website van W.O.C. De Palmpit online.

23 oktober 2008
Eerste nieuwe krantje “Rondom De Palmpit” komt uit.

juli/augustus 2009
De Palmpit ook open in de zomermaanden.

19 juli 2009
Eerste fietspuzzeltocht.

7 november 2009
Eerste creatieve markt.

31 december 2009
Oud en nieuw-viering in De Palmpit.

januari t/m december 2010
elke zondagmiddag activiteiten in De Palmpit.

12 mei 2010
Vaste wekelijkse rubriek in Bussumse krant.

november 2010
Plan voor Brasserie door gemeente Bussum goedgekeurd.

december 2010
Bezoekersaantal in 3 jaar verdubbeld.

8 oktober 2011
25 jarig jubileum W.O.C. De Palmpit.

24 oktober 2018
Op 24 oktober jl. hebben wij feestelijk afscheid genomen van onze vorige voorzitter John Zijdel. We hadden dit eerder aandacht willen geven maar door diverse omstandigheden hebben we dit tot nu moeten uitstellen. Maar wat is beter dan juist aan het begin van het nieuwe jaar even terug te kijken naar wat is geweest.

John Zijdel heeft veel betekend voor de Palmpit. Onder zijn voorzitterschap is de Palmpit geworden tot wat het nu is. Bevlogenheid, betrokkenheid en een groot gevoel van empathie voor ouderen hebben de Palmpit gemaakt tot een plek waar velen zich thuis voelen.

De afscheidsreceptie voor hem èn enkele andere vrijwilligers was een groot succes en is bijzonder goed bezocht. Bovendien heeft Wim van der Heijden namens het interimbestuur van de Palmpit hem ook een certificaat van erevoorzitterschap uitgereikt. John èn zijn echtgenote Henny waren erg blij met deze voor hen zo onverwachte verrassing. Het was van ons uit dan ook een extra uitdrukking van de waardering die wij, en zo velen met ons, hebben voor al het werk dat hij zovele jaren heeft verricht.

John, nogmaals dank voor alles en wij wensen jou en Henny voor de toekomst veel gezondheid en geluk!

november 2018

De Palmpit gaat gewoon verder. Inmiddels is er een interim-bestuur en zonder dat de buitenwereld het echt gemerkt heeft – zoals dat hoort –  draaien alle activiteiten weer als vanouds.